Tin tức & sự kiện

Xem thêm

Video tham khảo

Video mô phỏng quá trình thiết kế máy bay do các chuyên gia Kỹ thuật của VISI phối hợp cùng hãng thực hiện.